PAVLICA statika stavieb Fotogaléria referencií:  vzad vpred Slovenská verzia   English version

Priehradové veže pre komíny

Dopyt veľkých rekonštrukcií sídliskových kotolní a energetických celkov si vyžiadal zvyšovanie výšky komínov vzhľadom na nutnosť splnenia rozptylových podmienok odvádzaných spalín. Situácia na stavenisku málokedy dovoľuje viesť nový komín po fasáde jestvujúcej budovy. Buď je budova dostatočnej výšky príliš ďaleko, prípadne statika jestvujúcej nosnej konštrukcie neumožňuje uchytenie oceľovej konzoly na budovu.

V takomto prípade je možné skladané komínové vložky kotviť na novom stožiari:


 

"KOMA" Matejovce, "JAVOR" Čadca

Stožiar je navrhnutá ako trojboká priehrada s pôdorysom rovnostranného trojuholníka (alt. štvorboká s pôdorysom štvorca). Jednotlivé steny sú kvôli zjednodušeniu detailov navrhnuté ako zložená priehradová sústava.

Komínové vložky a rebrík sú umiestnené na obvode pôdorysu stožiara.

Konštrukcia stožiara je navrhnutá z oceľových bezošvých rúrok. Profily rúrok sa v jednotlivých dieloch menia.

Priehrada môže byť umiestnená aj vo vnútri jestvujúcej kotolne. Riešenie prechodu cez strechu musí umožniť vodorovný posun stožiara cca 15mm (závisí od výšky kotolne a komína).

Táto komínová sústava sa zatiaľ najviac osvedčila. Prevádzajú sa sústavy od výšky 10m do 40m. Sústava je ľahko montovateľná, materiálovo málo náročná a veľmi variabilná.
PAVLICA statika stavieb

aktualizované: 22.03.2010
Copyright © 2010 by Stanislav Pavlica