PAVLICA statika stavieb Fotogaléria referencií:  vzad vpred Slovenská verzia   English version

Prieskum a diagnostika stavby sa realizuje najmä:

  • V prípade porúch stavby (nadmerné sadanie, praskliny, veľké priehyby a pod.) na zistenie ich príčin ako podklad pre ďalšiu fázu projektu - návrh potrebných úprav.
  • Pred rekonštrukciou stavby na stanovenie možného rozsahu rekonštrukcie (veľkosti a poloha búraných otvorov, možnosť nadstavby a podobne).
  • Ale tiež pri zmene účelu stavby - napríklad pri zmene účelu miestností na sklady. Vtedy je nutné preveriť či pri prevádzke nedôjde k prekročeniu hodnoty užitočného zaťaženia stropných konštrukcií.

Túto fázu návrhu nemožno podceňovať. Najvhodnejšie je previesť ju ešte pred návrhom architektonického riešenia v tesnej spolupráci s jej autorom. Nezriedka vedú totiž výsledky prieskumu k zmene koncepcie nosnej konštrukcie. To by v ďalších fázach projektu, v horšom prípade až pri výstavbe vyvolalo potrebu množstva zmien v navrhovanom riešení.

Zvýšili by sa tým náklady na stavbu, znížila kvalita navrhnutého riešenia a predĺžila doba výstavby. Za zvlášť nepriaznivých okolností (napríklad pri vysokých nákladoch na zosilnenie spodnej stavby), niekedy dokonca k prehodnoteniu zámerov investora a nerealizácii stavby.

Znamená to samozrejme zbytočne vynaložené náklady na už realizované práce.PRÍKLAD:

V dutých drevených priečkach deliacich izby hotela postaveného v roku 1905, boli objavené oceľové rámy podopierajúce horný i spodný strop stavby:


Prieskumom historických dokumentov bolo zistené, že rámy boli osadené po prvom roku užívania hotela. Dôvodom boli veľké priehyby stropu z "oceľobetónu" (ŽB I nosníky).

Železobetón bol v stavbe použitý ako v tej dobe nová technológia.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že priečky nemožno úplne zrušiť a nové dverné otvory spájajúce izby nesmú kolidovať s konštrukciou oceľového rámu.PAVLICA statika stavieb

aktualizované: 22.03.2010
Copyright © 2010 by Stanislav Pavlica